Creative to Serve

Saigonscientists - nơi chia sẻ kết nối giữa các nhà khoa học và doanh nghiệp.

Tài trợ bởi

SaigonScientists đang được về hỗ trợ về mặt tài chính và kỹ thuật bởi các tập đoàn công nghiệp lớn. Việc hợp tác giữa chúng tôi và các tập đoàn công nghiệp là minh chứng tốt cho sự kết nối giữa khoa học và công nghiệp.