Phân bón hữu cơ

Đặt hàng nghiên cứu phát triển sản phẩm phân bón hữu cơ

 

Công ty trong lĩnh vực phân bón hữu cơ cần đặt các nghiên cứu vềphát triển sản phẩm mới và đổi mới công nghệ. Các nhà khoa học nào quan tâm xin vui lòng liên hệ SaigonScientists.