Khẩu trang chống độc hại

Khẩu trang chống độc hại

 

Với phương châm nghiên cứu phục vụ cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân bản địa, SaigonScientists quyết định đầu tư nghiên cứu chế tạo vật liệu sử dụng tạo ra các loại khẩu trang chống độc hại, ô nhiễm từ không khí - một vấn đề tồn đọng hầu như không có hướng giải quyết từ các nghiên cứu khoa học gần đây. Dự án sẽ bắt đầu với định hướng vào tạo ra các sản phẩm phục vụ cho đối tượng các em nhỏ trước. Nếu thành công sẽ nhân rộng ra cho các nhóm người khác nhau hoặc các nghề nghiệp khác nhau. Hiện tại nhóm nghiên cứu đang tiến hành khảo sát và tìm cách kết hợp các thành viên của tổ chức có thế mạnh và nhiệt huyết tham gia