Life Science

Life Science (4)

23 Tháng mười một

Nhằm tạo cho các em học sinh một môi trường lý thú nơi các em có thể tương tác và tự làm các thí nghiệm khoa học và trải nghiệm tự nhiên, giúp gợi mở trí tượng tượng phong phú của các em.

23 Tháng chín

Phân bón hữu cơ

Written by
Published in Life Science

Đặt hàng nghiên cứu phát triển sản phẩm phân bón hữu cơ

26 Tháng bảy

Làm việc với ALS (USA)

Written by
Published in Life Science
Tagged bài viết

Làm việc với ALS (USA)

18 Tháng năm

Test Kit - Nước Mắm

Written by
Published in Life Science
Tagged bài viết

Tiến sỹ Trần Thị Ngọc Lan - thành viên cố vấn của SaigonScientists đã nghiên cứu thành công bộ thử (Test Kit) cho ngành nước mắm.