Material Science

Material Science (5)

SaigonScientists cùng với đối tác mới là công ty Spin-off phát triễn từ hội đồng nghiên cứu khoa học công nghệ quốc gia Canada - Tacnar.

Các nhà khoa học của INS và SaigonScientists đã có các buổi gặp gỡ và làm việc với các nhà máy thép lớn nhất khu vực phía Nam ( VinaKyoei & Pomina)

 

26 Tháng bảy

SaigonScientists đã tiến hành ký kết hợp tác và đang tích cực xúc tiến việc thành lập Phòng Thí Nghiệm Ma Sát Học tại khu vực phía Nam. Đối tác đầu tư của Saigon là tập đoàn NCKH chuyên về Ma sát học - INS ( Pháp).

Chuyển Giao Công Nghệ Eco Pickling

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.