22 Tháng mười một

Thư gửi từ SaigonScientists

Published in Saigon scientists

Tháng 11 chắc chắn là tháng bận rộn nhất cho nhiều thành viên của SgS. Hoàn thành công việc cuối năm, chuẩn bị kế hoạch năm mới và đặc biệt là với các sự kiện cho ngày Nhà Giáo Việt Nam