SaigonScientists đã tiến hành ký kết hợp tác và đang tích cực xúc tiến việc thành lập Phòng Thí Nghiệm Ma Sát Học tại khu vực phía Nam. Đối tác đầu tư của Saigon là tập đoàn NCKH chuyên về Ma sát học - INS ( Pháp).

SaigonScientists đã tiến hành ký kết hợp tác và đang tích cực xúc tiến việc thành lập Phòng Thí Nghiệm Ma Sát Học tại khu vực phía Nam. Đối tác đầu tư của Saigon là tập đoàn NCKH chuyên về Ma sát học - INS ( Pháp).