1- KINH NGHIỆM
Những người khởi nghiệp ởViệt Nam có độ tuổi trung bình 28.5 do vậy họ cần có thêm vài năm đểcó kinh nghiệm doanh nghiệp. Vì còn trẻnên sẽbịhạn chếtrong việc nhìn ra những điểm yếu của mình và không có khả năng đánh giá bao quát.