26 Tháng bảy

Tinh thể nano Xenlulozo (NCC)

Published in Forum

NCC sẽ tạo ra một ngành công nghiệp dự báo sẽ có giá trị $ 600 tỷ vào năm 2020. Một trong những nghiên cứu lý thú nhất là phát triển những nguyên liệu mới từ xenluylo, thành phần chính của thành tế bào của cây và các thực vật khác.