Dự án

Các thành viên nhà khoa học và các kỹ sư của chúng tôi đang phát triển tích cực một số dự án từ khi thành lập tổ chức đến nay. Chúng tôi đã đưa vào ứng dụng thành công các nghiên cứu vật liệu kết cấu tiên tiến trong ngành công nghiệp xây dựng. Các dự án trong lĩnh vực Khoa học sự sống đang được tiếp tục thử nghiệm và bước đầu có những kết quả khả quan.